Sofinanciranje individualnega nastopa podjetja na mednarodnem sejmu EUROLUCE 2019

spirit logo
rd mgrt logo
eu logo

09.- 14.04.2019
Milano, Italija

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2020.

Namen operacije je uspešno uveljavljanje podjetja na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetja. Sejem EUROLUCE je eden vodilnih sejmov na področju arhitekturne razsvetljave v svetu in nastop na tem sejmu je s tega stališča zelo pomemben za razpoznavnost blagovne znamke ASTEL LIGHTING.

Cilj operacije je podpora dejavnosti na mednarodnem sejmu, s katero se bo povečala rast čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu. Z nastopom na sejmu EUROLUCE 2019 v Milanu (Italija) nam je olajšan vstop na tuje trge s posledičnim povečanjem prepoznavnosti podjetja in izdelkov, ki se tržijo pod blagovno znamko ASTEL LIGHTING.

Predmet operacije je sofinanciranje predstavitve proizvodov na mednarodnem sejmu zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja podjetja s tujimi partnerji.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

(www.eu-skladi.si)