Sofinanciranje individualnega nastopa podjetja na mednarodnem sejmu Light + Building 2018

spirit logo
rd mgrt logo
eu logo
Logo EKP kohezijski sklad SLO

Namen operacije je uspešno uveljavljanje podjetja na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetja. Sejem Light + Building je vodilni sejem na področju arhitekturne razsvetljave v svetu in nastop na tem sejmu je s tega stališča zelo pomemben za razpoznavnost blagovne znamke ASTEL LIGHTING.

Cilj operacije je podpora dejavnosti na mednarodnem sejmu, s katero se bo povečala rast čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu. Z nastopom na sejmu Light + Building 2018 v Frankfurtu (Nemčija) nam je olajšan vstop na tuje trge s posledičnim povečanjem prepoznavnosti podjetja in izdelkov, ki se tržijo pod blagovno znamko ASTEL LIGHTING.

Predmet operacije je sofinanciranje predstavitve proizvodov na mednarodnem sejmu zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja podjetja s tujimi partnerji.
Kot vodilni mednarodni sejem s področja arhitekturne razsvetljave je sejem Light + Building 2018 v Frankfurtu (Nemčija) pripomogel k vzpostavitvi veliko novih kontaktov tudi s kupci iz držav kjer podjetje še ni prisotno.

Skupna vrednost operacije znaša 9.266,66 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 6.486,66 EUR.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.